Karantina nedeniyle kapalı bulunan Hanak Hayvan Pazarı 05/02/2020 tarihi Çarşamba gününden itibaren hizmete açılacaktır. Hayvan pazarımızın temizliği Belediye ekibimizce yapılmaktadır.
Halkımıza Duyurulur.

HANAK BELED?YE BA?KANLI?I

Selam Verdi Mah. Gençlik Sok.
Hanak, ARDAHAN
Tel : +90 (478) 611 21 08
Fax : +90 (472) 611 21 08
E-Mail : bilgi@hanak.bel.tr