75. Villa Tipi Konutlarının Tapularını Tapu Müdürü Ensar KAMACI tarafından elden alındı.