Cenaze İşlemleri

CENAZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR
 
a – Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Evde Meydana Gelmiş ise, Yapılacak İşlemler :
Ölüye ait Nüfus kağıdı aslı,aslı yoksa nüfus kayıt örneği ile bağlı bulunulan İlçe Belediye Tabipliğine başvurularak Gömme İzin Kağıdı alınır.
b – Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Hastanede Meydana Gelmiş ise Yapılacak İşlemler:Hastanenin düzenleyeceği Gömme İzin Kağıdı alınır.
c – Adli Tıp Morgunda bulunan cenazeler için yapılacak işlemler : Adli Tıp Kurumunun düzenleyeceği Gömme izin kağıdı alınır.
d –Yurt dışından gelen cenazeler için: Havalimanı doktorunun düzenleyeceği Defin raporu alınır
Normal nedenlerle hastanede meydana gelen ölümlerde yapılacak işlemler
 
a- Hastane ve diğer sağlık müesseselerinde ölenlere ait defin ruhsatlarının müessesenin Müdür ve Baş Tabibi tarafından verilmesi, usulüne uygun olarak resmi tabipler tarafından tasdik edilmesi yasal zorunluluktur.
b- Resmi Tabipler tarafından tasdik edilmeden, Hastane ve diğer sağlık müesseseleri Müdür ve Baş Tabibince, ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği, resmi tabip tarafından tasdik edilmeyen defin ruhsatları ile hiçbir cenazenin defin edilmemesi, nakledilmemesi, mezarlıklara kabul edilmemesi yasa gereğidir.
c- Yukarıda izah edildiği şekilde, resmi tabipler tarafından verilen veya tasdik edilen gömme izin kağıdı (defin ruhsatını) alan cenaze yakını vatandaşlarımız müdürlüğümüze bağlı, kendilerine en yakın Cenaze İşleri Şefliklerinden birine şahsen müracaat ederler.
 
Adli Nedenlere Dayalı Ölümlerde İşlemler
 
Adli bir neden ile ölüm olayı meydana gelmiş ise savcılığın incelemesini müteakip, savcının ve doktorun imzası ve kaşesinin bulunduğu “Defin Raporu” ile müdürlüğümüze cenaze nakledilir, en yakın cenaze şefliğimizde işlemleri başlatılır.
 
Adli Tıp Kurumu Morgunda bekletilen cenazeler ise Adli Tıp Kurumunca gönderilen defin ruhsatları ile yukarıda açıklanan şekilde defin edilirler.